Blue Sailors

Blue Sailors

Seniorer i Sejlcenter Nivå kan deltage i ’Blue Sailors’ som mødes om formiddagen for at spise morgenmad og drikke kaffe, hvorefter der sejles i klubbens året rundt.

Øresund er et herligt farvand, relativt beskyttet overfor de fremherskende vestenvinde, der er kort til de nærmeste havne, som kan udgøre et mål for dagens sejlads, derfor er der mange muligheder for at variere dagens sejlads, hvor bådene af sikkerhedsmæssige grunde følges ad.

Indkøb af kaffe og morgenmad går på skift og aftales gang for gang.

Det sociale samvær spiller en stor rolle i klubben og sejlerne deltager i de fleste af klubbens aktiviteter, alle går op i livet på havnen og 'Blue Sailors' deltager aktivt i vedligeholdelse af klubbens både.

Under morgenmaden planlægges dagens tur, og det aftales evt. hvem der sejler i hvilke både.

Frivillige

Flere, hvis ikke alle ’Blue Sailors’ er også frivillige og deltager på dommerbåden med de forbedringer og ændringer der sker her, installering af nyt elektrisk ankerspil og ændring af varmesystem i båden samt nyt kølevands anlæg, båden gennemgår store forbedringer der også betyder noget for seniorerne i klubben.

Dommerbåden Carla

Dommerbåden er oplagt til at fange nytårstorsken i. Tænk engang en dobbelt skroget båd med varme, født med 3 kahytter den ene med vid udsigt. Det skal vi da prøve, det er under planlægning! Fangsten vil blive fremvist på hjemmesiden.

’Blue Sailors’ er blandt de mest aktive i klubben, ikke noget med langt hår og skæg der vokser fast i bordpladen og historier knapt nok troværdige, fra fortiden.

Selv om vi mangler landfaste klublokaler, mødes vi i dommerbåden Carla hver torsdag kl. 10.

Aktiviteter

Der er i øjeblikket ingen fremtidige aktiviteter

Holdbeskrivelse

Blue Sailors mødes og sejler i hverdagstimerne i klubbådene. Dagene indledes med fælles kaffebord efterfulgt af sejlads efter vejrforholdene. Det kan være kortere ture med frokost i nærliggende havne eller blot en tur ud på Sunder