Sejlundervisning

Sejlerskolen i Sejlcenter Nivå er ofte indgangsvinklen for nye sejlere i klubben og vi har mange tilbud til voksne sejlere i alderen 15-75 på alle niveauer. Hvad enten du er ny sejler og vil lære at sejle, eller har tidligere sejlerfaring og måske kunne tænke dig at sejle videregående sejlads eller prøve kræfter med kapsejlads. Nedenfor kan du læse om de muligheder vi kan tilbyde i dag.

Duelighed-praktisk sejlads

Praktisk sejlads foregår i klubbens J80 skolebåd fra maj til september. Juli måned er ferielukket.

Vi lægger vægt på at lære deltagerne at sejle for sejl i trygge rammer og med erfarne instruktører, som altid vil være ombord under træningen. Træningen foregår holdvis med 3-4 deltagere på hverdagsaftener kl. ca.18-20.

En træningsaften starter med, at båden rigges til og der laves en plan for aftenens sejlads. Der udpeges en skipper som sejler båden ind og ud af havnen under kyndig vejledning. Selve træningen kan være forskellige øvelser som at gå til mærke, stagvendinger, bomninger, mand over bord. Undervejs indøves havnemanøvrer, sætning af sejl, trimning, vigeregler og til sidst anløb, bjærgning af sejl og fortøjning.

Sejlerskole
Sejlerskole

Er du helt uerfaren skal du regne med at sejle 2 sæsoner inden du indstilles til den praktiske prøve. Har du sejlet tidligere vil du ofte være klar til prøven efter 1. sæson. Med en bestået praktisk og teoretisk prøve modtager du et duelighedsbevis som giver muligheder for at leje og føre lystfartøjer op til 15 m og føre planende motorbåde op til 15 m.

Prisen for praktisk sejlads er 2000 kr/sæson. Dueligheds beviset koster ca. 200-300 kr i administration hos søfartsstyrelsen.

Prøvekrav kan du finde på dette link:

http://sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser

Klik her for at tilmelde til praktisk sejlads

så du kan tage et duelighedsbevis

Duelighed- Teori

Den teoretiske del af søfartsstyrelsens dueligheds uddannelse til lystsejlads foregår over 6-8 weekender i Februar til April, og afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve. Der undervises i Navigation, Søvejsregler, Sikkerhed, Lys og Tågesignaler, Søkort mm. Mere information kan indhentes via dette link til Dansk sejlunion http://sejlsport.dk/bliv-sejler/laer-at-sejle-som-voksen.

Sejlerskole duelighed teori
Sejlerskole duelighed teori

Prisen for teoriundervisningen er 1200 kr. og dertil skal der købes bøger og undervisningsmateriale for ca. 600-800 kr.

Den teoretiske del af duelighed kan tages samtidig med den praktiske del, men vi anbefaler at man har bestået den teoretiske del inden man melder sig til den praktiske prøve.

Tursejlads

Foregår i instruktørernes egne både efter aftale med deltagerne. Instruktørerne råder over både på 31-34 fod (9-10m) Her kan du prøve kræfter med et større fartøjs roligere bevægelser, og opleve komforten i en Turbåd. Hvis det lyder for kedeligt, råder vi også over en Trimaran, der under bekvem sejlads kan nå op på 20 knob uden nævneværdig krængning.

Trimaran til tursejlads
Tursejlads familiebåd

Videregående sejlads Kap 1

Sejlcenteret arrangerer sammen med naboklubber kapsejlads på lang bane hver onsdag. Sejlerskolens J80ere deltager i denne sejlads. Her lærer du mere om trimning af båden, sejlads med gennaker, kapsejladsregler, taktik og boat handling.

Banen sejles normalt 2 gange igennem i tidsrummet 18-20.

Der deltager også større kølbåde i denne sejlads og sejlerskolen kan formidle kontakt til at deltage på større både hvor skipper oftest også er bådejeren.

Pris per deltager for en sæson 2000 kr.