Om

Sejlcenter Nivå er din nye sejlklub i Nivå havn stiftet af aktive sejlere, der brænder for sejlsporten, og som i de seneste år har vist vejen for sejlads og træning både sommer og vinter.

Sejlcenter Nivå er for sejlere som ønsker kapsejlads, træning, undervisning og socialt samvær – og som har fokus på at sikre, at havnen udvikles til gavn for sejlsporten og bådejerne.

Sejlcenter Nivå er medlem af Dansk Sejlunion og vi arrangerer:

  • Aftenkapsejlads med naboklubber for DH både
  • Sejladsundervisning til teoretisk og praktisk duelighedsbevis
  • Aften træningssejlads for sportsbåde J80 og evt. flere klasser
  • Vinter træningssejlads for sportsbåde
  • Klubarrangementer og tursejlads

Nivå Havn er basen for sejlsportsaktiviteterne, og et aktivt sejlermiljø er en af de væsentligste og mest basale forudsætninger for havnens eksistens. Sejlcenter Nivå vil have en aktiv rolle for at sikre, at havnen fortsat udvikles til at rumme behovene for sejlere og bådejere i havnen.